Arendalsuka 2021

Vi deltar i år med presentasjon av case på Arendalsuka i programmet til Sparebanken Sør.

Fredag 20. august kl 12.00 deltar vi på arrangementet "Er du ung og vil skape din egen arbeidsplass?"