Gjør ungdomsbedrift om til vanlig bedrift

De to gründerne Julian W. Flaaten og Ole Svennevig hadde stor suksess med ungdomsbedriften Kvitér UB og appen «MittFravær».

Appen ble så populær at de to gründerne nå gjør den om til en ordinær bedrift og håper å kunne leve av den i fremtiden.

Får skryt

Daglig leder i Ungt entreprenørskap i Agder, Aleksander Lien, skryter ifølge pressemeldingen også av guttene.

– Ungt entreprenørskap jobber for å inspirere og kvalifisere fremtidens verdiskapere med å bidra til en styrket kobling mellom utdanning og lokalt arbeids- og næringsliv, samt gjennom erfaringslæring, kreativitet, samarbeid og tverrfaglighet fremme entreprenørskapsarbeidet i Agder-skolen, sier han.

Han viser også til at bedriften hevde seg helt i toppen av NM for ungdomsbedrifter, og at de imponerte med å vinne hele fire priser.

– Gjennom arbeidet i ungdomsbedriften har Ole og Julian blant annet fått erfaring med å pitche (presentere) eget konsept til andre bedrifter, at hardt arbeid over lengre tid gir resultater, samt forståelse for viktigheten av samarbeid både internt i bedriften og med utenforstående. De har utviklet og spisset ferdigheter innen kreativitet, personlig initiativ, samarbeidsevne og nytenking gjennom prøving og feiling, og står bedre rustet for arbeidslivet, skryter Lien.

Les hele artikkelen her